Publisert 01.10.23

Klubben inviterer medlemmer til en digital videokveld søndag 08.10.23. kl. 20:15-21:15 hvor vi skal gå igjennom en opplæringsvideo fra Squashskills som vi skal prøve å holde på Google Møte. Fokus i denne videogjennomgangen vil være god bevegelse og betydningen dette har for slag og teknikk.
Videoen vil være på engelsk og vi tror det vil være best utbytte av å delta via pc med en bra internettlinje. Kommentarer/tilbakemelding fra trenerne og spørsmål tar vi på norsk.
Meld interesse til fanasquashklubb@gmail.com og så kaller vi inn via epost så dere får en deltakerlenke.
Vi antar at gjennomgangen med video og diskusjon tar ca. 1 time.
Dette er aktuelt både for junior og senior, nybegynner og mosjonister samt alle som ønsker en repetisjon eller oppfriskning 🙂