Publisert 19.02.23.

Styret innkaller til årsmøte for Fana Squashklubb søndag den 19.03.23 kl. 20:00. Årsmøtet avholdes digitalt.

Sakspapirer blir tilgjengelig ca. en uke før årsmøtet til deltakerne. Deltakelse bekreftes/meldes 1 uke før årsmøtet på e-post til styret.
Saksliste:

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsberetning
  5. Behandle idrettslagets regnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent/treningsavgift
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Vedta organisasjonsplan
  10. Foreta valg
Leder (på valg)
Nestleder (på valg)
Styremedlem/varamedlem (ikke på valg)
Styremedlem (på valg)
Styremedlem (ikke på valg)
Kontrollutvalg (på valg)
Valgkomité (på valg)

 

Benkeforslag aksepteres ikke. Innkommende forslag og saker må sendes til styret innen 12.03.23 pr e-post: fanasquashklubb (at) gmail.com

 

Velkommen til årsmøte! 🙂

 

Med vennlig hilsen
Styret