Publisert 22.01.21.

Styret innkaller til årsmøte for Fana Squashklubb søndag den 21.02.21 kl. 20:00. Årsmøtet avholdes digitalt.

Sakspapirer blir tilgjengelig ca. en uke før årsmøtet til deltakerne. Deltakelse bekreftes/meldes 1 uke før årsmøtet på e-post til styret.
Saksliste:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsberetning
  5. Behandle idrettslagets regnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent/treningsavgift
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Vedta organisasjonsplan
  10. Foreta valg
Leder (på valg)
Nestleder (på valg)
Styremedlem/varamedlem (på valg)
Styremedlem (på valg)
Styremedlem (ikke på valg)
Revisor (på valg)
Valgkomité (på valg)
Benkeforslag aksepteres ikke. Innkommende forslag og saker må sendes til styret innen 12.02.21 pr e-post: fanasquashklubb (at) gmail.com
Velkommen til årsmøte! 🙂
Med vennlig hilsen
Styret