Publisert 17.01.2020

Styret innkaller til årsmøte for Fana Squashklubb mandag den 17.02.20 kl 20:00. Årsmøtet avholdes på Bergen Squashsenter.

Sakspapirer blir tilgjengelig en uke før årsmøtet til deltakerne. Deltakelse bekreftes/meldes 1 uke før årsmøtet på e-post til styret.
Saksliste:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og sakliste
  3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsberetning
  5. Behandle idrettslagets regnskap
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent/treningsavgift
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Vedta organisasjonsplan
  10. Foreta valg
Leder (ikke på valg)
Styremedlem/varamedlem (på valg)
Styremedlem (på valg)
Styremedlem (ikke på valg)
Revisor (på valg)
Valgkomité (på valg)
Benkeforslag aksepteres ikke. Innkommende forslag og saker må sendes til styret innen 03.02.20 pr e-post: styret (at) fanasquash.no
Velkommen til årsmøte! ?
Med vennlig hilsen
Styret