Årsmøte 2019

Publisert 04.01.2019

Styret innkaller til årsmøte for Fana Squashklubb mandag den 04.02.18 kl 20:00.  Årsmøtet avholdes på Bergen Squashsenter.

Sakspapirer blir tilgjengelig en uke før årsmøtet. Deltakelse ønskes bekreftes 1 uke før årsmøtet på e-post.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Vedta organisasjonsplan

 

 1. Foreta følgende valg:

 

 1. Leder (på valg 2 år)
 2. Nestleder (ikke på valg)
 3. Styremedlem (på valg 2 år)
 4. Styremedlem (ikke på valg)
 5. Revisor (på valg 1 år)
 6. Valgkomité (på valg 1 år)

 

Benkeforslag aksepteres ikke. Innkommende forslag og saker må sendes til styret innen 25.01.19 pr e-post: styret (at) fanasquash.no

Velkommen til årsmøte! 🙂

 

Med vennlig hilsen

Styret